Tafel en fluit informatie

Tafelen

Tafelcursus BV Isala

Tafelcursus voorbeeldsheet

NBB Handleidingcursus Tafelofficial

Fluiten – (Nieuwe spelregels 2014/2015 (incl. Mini-Basketball)


No-charge zone

De no-charge zone is twee seizoenen geleden geïntroduceerd. In het verleden stond een verdediger binnen deze zone wanneer hij met beide voeten volledig binnen de halve cirkel stond – op dit moment kan er dus geen aanvallende fout gefloten worden tegen een aanvaller. Vanaf volgend seizoen staat een verdediger ook nog binnen de no-charge zone, als slechts een deel van één van zijn voeten binnen de halve cirkel staat. Let op: deze regel (het niet fluiten van een aanvallende fout) geldt alleen als een aanvaller volledig in de lucht is, bezig is met een doelpoging en het contact van torso op torso plaatsvindt.

Deze regel wordt overigens op eredivisie niveau misschien 1 keer per wedstrijd toegepast, alle competities daaronder vrijwel niet. Maar deze ‘onbekende’ regel bestaat wel, en kan dus wel gefloten worden.

Time-outs
Een team heeft recht op drie time-outs in de tweede helft van de wedstrijd. In de laatste twee minuten van de wedstrijd geldt echter vanaf nu een beperking tot maximaal twee time-outs per team – ook als een team er nog drie beschikbaar heeft.

Dit is dus ook heel belangrijk voor de mensen achter de tafel. Tijdens de laatste 2 minuten van de wedstrijd opletten geblazen.

Technische en Onsportieve fouten
Theoretisch mocht een speler 5 technische fouten halen en werd een speler na twee onsportieve fouten gediskwalificeerd, waarbij dezelfde consequenties golden als na een Diskwalificerende fout. Vanaf 2014/2015 wordt een speler met twee Technische fouten of twee Onsportieve fouten gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd.
LET OP: een onsportieve en een technische fout zijn niet altijd het resultaat van opzet. Lees de regels goed door en begrijp deze ook.

Driepuntspoging
Wanneer een speler schiet van achter de driepuntslijn, en dit schot nog wordt aangeraakt vanuit het tweepuntsgebied (bijvoorbeeld poging tot blok door een verdediger), en de bal gaat door de basket, telde dit in het verleden voor twee punten. Vanaf nu telt deze score voor drie punten, omdat het schot is gedaan vanuit het driepuntsgebied.

Straf technische fouten
De straf bij een Technische Fout, voor zowel een coach als een speler, is vanaf volgend seizoen één vrije worp en zijkant (tegenover de jurytafel ter hoogte van de middenlijn).
En dus niet meer 2 vrije worpen.

Volledige wijzigingen
Ook op bepaalde detailpunten zijn nog wijzigingen. Zie hiervoor deze link.
Een volledig overzicht cvan de spelregels vind je ook hier.

Aanpassingen Miniregels
Ook in de regels van Mini-Basketball zijn zaken gewijzigd. Lees hier verder voor wijzigingen vanaf 1 januari 2015.