Visie, Missie & kernwaarden

Visie

Basketbal Vereniging Isala wil jong en oud, jongens en meisjes de kans bieden basketbal te leren en te spelen in een uitdagende omgeving met respect voor ieders mogelijkheden, zowel recreatief als competitief. Wij wensen te staan voor een degelijke jeugdopleiding binnen een gezonde en veilige omgeving met aandacht voor lichamelijke en mentale aspecten.

Missie

Wij plaatsen de jeugdopleiding centraal met als doel de aanwezige talenten van de jeugdspelers te herkennen en optimaal te ontwikkelen. Wij trachten in elke jeugdcategorie te streven naar minimaal 1 team, liefst meerdere, om maximale speelgelegenheid te garanderen met aangepaste trainingsconcepten voor elke leeftijdsgroep en niveau.

Wij staan open voor samenwerking met scholen en andere verenigingen om het jeugdbasketbal in onze regio te promoten. Basketbal en plezier staan hoog in het vaandel. Wij streven er naar om te werken met kindvriendelijke, ruimdenkende coaches die bereid zijn om zich bij te scholen en zich voor langere periode aan de vereniging willen binden.

Wij streven naar een hechte technische commissie die de opleidingsvisie uitvoert, evalueert en bijstuurt in samenspraak met de trainerscoördinator. Wij trachten technisch sterke spelers en speelsters te vormen die in staat zijn te trainen en te spelen in een teamverband met een gezonde wil om te winnen waarbij fairplay centraal staat.

Wij trachten via nevenactiviteiten enerzijds de vereniging gezond te houden, anderzijds alle leden dichter bij elkaar te brengen in een optimale sfeer.

Kernwaarden

Sociaal
We streven een maximaal opleidingsrendement na, maar verliezen tegelijkertijd het aspect ‘ontspanning’ niet uit het oog. Teamgeest en onbaatzuchtigheid staan voorop.

Familiaal
Wij willen een familiale club zijn waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn. We streven een band na tussen spelers, trainers, ouders en vereniging, die het louter sportieve overschrijdt en waar iedereen bereid is een handje te helpen.

Respect en samenwerking
In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden. Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd. Respect van de spelers voor hun trainers en omgekeerd. Respect van ouders voor bestuur, trainers, spelers en omgekeerd. Respect voor de scheidsrechters.

Ambitieus en Sportief
Bij B.V. Isala zijn wij ook ambitieus. Het bestuur, coaches en trainers streven ernaar om het beste uit onze leden naar boven te halen en hen positief te stimuleren.Dit houdt in dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de beste opleiding, minder bij de resultaten. Ook zijn wij ambitieus in het verbeteren en innoveren van onze clubactiviteiten en zijn wij gericht op het professionaliseren van de vereniging.

Plezier
Wij willen bovenal laten zien dat basketbal een erg leuke sport is. Tijdens trainingen en wedstrijden willen wij dat onze leden plezier beleven in het basketballen. Tevens willen wij niet-leden enthousiast maken over basketbal en een positief beeld scheppen van de sport.