Visie/Missie

Visie

Basketbal Vereniging Isala wil jong en oud, jongens en meisjes de kans bieden basketbal te leren en te spelen in een uitdagende clubomgeving met respect voor ieders mogelijkheden, zowel recreatief als competitief. Wij wensen te staan voor een degelijke jeugdopleiding binnen een gezonde en veilige omgeving met aandacht voor lichamelijke en mentale aspecten.

 

Missie

Wij plaatsen de jeugdopleiding centraal met als doel de aanwezige talenten van de jeugdspelers te herkennen en optimaal te ontwikkelen. Wij trachten in elke jeugdcategorie te streven naar minimaal 1 team, liefst meerdere, om maximale speelgelegenheid te garanderen met aangepaste trainingsconcepten voor elke leeftijdsgroep en niveau.

Wij staan open voor samenwerking met scholen en andere clubs om het jeugdbasketbal in onze regio te promoten. Basketbal en plezier staan hoog in het vaandel. Wij streven er naar om te werken met kindvriendelijke, ruimdenkende coaches die bereid zijn om zich bij te scholen en zich voor langere periode aan de club willen binden.

Wij streven naar een hechte technische commissie die de opleidingsvisie uitvoert, evalueert en bijstuurt in samenspraak met de trainerscoördinator. Wij trachten technisch sterke spelers en speelsters te vormen die in staat zijn te trainen en te spelen in een teamverband met een gezonde wil om te winnen waarbij fairplay centraal staat.

Wij trachten via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond te houden, anderzijds alle leden dichter bij elkaar te brengen in een optimale sfeer.