Contributie

De contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld op:

Team Competitie Recreant
Maand Jaar Maand Jaar
U10 € 23,96 € 227,62 NVT NVT
U12 € 27,15 € 257,93 € 14,25 € 135,40
U14 € 28,25 € 268,38 € 18,30 € 174,00
U16 € 29,30 € 278,35 € 19,40 € 184,13
U18 € 30,40 € 288,80 € 20,45 € 194,27
Senioren € 33,00 € 313,50 € 23,11 € 219,55

U10: jongens/meisjes geboren in 2013, 2014 en 2015.
U12: jongens/meisjes geboren in 2011 en 2012.
U14: jongens/meisjes geboren in 2009 en 2010.
U16: jongens/meisjes geboren in 2007 en 2008.
U18: jongens/meisjes geboren in 2005 en 2006.
Senioren: dames/heren geboren in 2004 of eerder.

Contributie
De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De contributies worden in de eerste week van de kalendermaand geïncasseerd. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een volledig seizoen. Opzeggingen dienen te worden ingediend voor 1 juli van het lopende seizoen.
U10 en U12 spelers hebben echter de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen voor 1 januari of 1 juli van het lopende seizoen.