Contributie

De contributie voor seizoen 2023-2024 is vastgesteld op:

Team Competitie Recreant
U10 € 234,45 NVT
U12 € 265,67 NVT
U14 € 276,95 € 175,00 (U14-3)
U16 € 297,45 NVT
U18 € 314,00 NVT
Senioren € 340,00 € 241,10

U10: jongens/meisjes geboren in 2014, 2015 en 2016.
U12: jongens/meisjes geboren in 2012 en 2013.
U14: jongens/meisjes geboren in 2010 en 2011.
U16: jongens/meisjes geboren in 2008 en 2009.
U18: jongens/meisjes geboren in 2006 en 2007.
Senioren: dames/heren geboren in 2005 of eerder.

Contributie
De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De contributies worden in de eerste week van de kalendermaand geïncasseerd. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een volledig seizoen. Opzeggingen dienen te worden ingediend voor 1 juli van het lopende seizoen.
U10 en U12 spelers hebben echter de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen voor 1 januari of 1 juli van het lopende seizoen.