Iedereen een taak

B.V  Isala sinds kort besloten  om de werkzaamheden binnen onze vereniging eerlijk te verdelen. Het idee is: “een vereniging ben je samen, iedereen moet wat doen voor de club en iedereen is daarvoor zelf verantwoordelijk.

Het principe vertaalt uit de qwote van John F. Kennedy: “Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.”

Het systeem is ontstaan, toen tijdens het seizoen 2012 en eerder er nauwelijks bestuursleden, trainers en commissieleden waren.  Het bestuur heeft zich toen over dit probleem gebogen. We wilden niet meer elk jaar gaan bedelen wie er alsjeblieft vrijwilliger wilde worden, we wilde een blijvende oplossing.

Na inspiratie uit het taak gestuurd onderwijs heeft het bestuur hier een concept van gemaakt en het uitgewerkt. Het voorstel van het bestuur werd door de leden unaniem overgenomen.

Op deze pagina vind je er wat informatie over.

Taak gestuurd

 • Alle leden krijgen een taakplicht.
 • Trainers ontvangen een contributie korting. (Als je traint en coacht krijg je maximaal vergoeding anders maar de helft.)
 • Het is niet mogelijk om een taak af te kopen, je mag jouw taak wel door iemand anders laten uitvoeren. Bijvoorbeeld: een vader mag fluiten bij de thuiswedstrijden van zijn zoon.

De organisatie

 • Alle functies worden zorgvuldig omschreven
 • Er bestaat de mogelijkheid voor het volgen van opleidingen of trainingen voor de verschillende functies
 • Leden kunnen zelf kiezen welke werkzaamheden ze willen verrichten
 • Uitgangspunt is, dat iedereen iets doet dat hij/zij leuk vindt
 • Als er teveel aanmeldingen zijn voor bepaalde functies, wordt in overleg met betrokkenen naar een oplossing gezocht.
 • Alle functies worden geclusterd en vallen onder een commissie
 • Elke commissie maakt zelf een jaarplan en begroting.
 • De commissies vallen rechtstreeks onder een bepaald bestuurslid, met dit bestuurslid wordt het jaarplan en het budget besproken.
 • Elke commissie is zelfstandig, men verdeelt zelf de werkzaamheden en zo ook de vervanging bij ziekte e.d
 • Je kan voor dit seizoen een voorkeur aangeven voor een taak via de site. Die taak hou je het hele seizoen. Als je een andere taak wil kun je dit vóór 1 juni van elk jaar doorgeven aan de secretaris: secretaris@bvisala.nl Zonder bericht behoud je je huidige taak.

 

De handhaving

 • Leden verplichten zich door middel van het uitvoeren van een taak
 • Als je in deze taak tekortschiet, wordt je daarop door het bestuur op aangesproken
 • Als je verzaakt, krijg je een formele ‘gele kaart’ van het bestuur
 • Bij een tweede keer volgt schorsing voor de rest van het seizoen.

De beschikbare taken bij BV Isala (plus beschrijving)