Lidmaatschapsformulier

Gegevens speler

Geslacht
ManVrouw

Adresgegevens

Speltype & niveau

Competitie of recreant?
CompetitieRecreant

Heb je basketballervaring?
JaNee

Heb je een coach- of scheidsrechtersdiploma? Zo ja, kun je dat hieronder aangeven?

ScheidsrechtersdiplomaCoachdiploma

Privacy

Geeft u toestemming voor het maken van foto's voor intern gebruik? (delen binnen het team)
JaNee
Geeft u toestemming voor het delen van foto's op social media? (bv Isala Facebook en Instagram pagina)
JaNee
Geeft u toestemming voor het delen van foto's op de bv Isala website? (bvisala.nl)
JaNee

Voorkeur Iedereen een taak     (druk hier voor meer info)

Betaalgegevens t.b.v. machtiging

Betaling per jaar of in tien maandelijkse termijnen?

JaarMaand

Met het insturen van dit formulier geef ik BV Isala tot wederopzegging toestemming om de voor dit lid verschuldigde contributie van mijn rekening af te schrijven. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de administratie en activiteiten van de vereniging.